§ 2. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.96.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  2.
Wysokość kredytu bankowego udzielonego w granicach określonych w § 1 należy różnicować w zależności od sytuacji materialnej i stanu rodzinnego budujących.