Art. 2. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  2

Festiwale

Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach teatralnych, muzycznych i tanecznych odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony.