Art. 13. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  13

Edukacja kulturalna i artystyczna

1.
Strony będą popierać wymianę informacji w celu zapoznania się z programami edukacji kulturalnej.
2.
Strony będą sprzyjać rozwijaniu współpracy między uczelniami artystycznymi obu państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.