Art. 11. - Łotwa-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Ryga.2013.02.13.

Monitor Polski

M.P.2014.116

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2020 r.
Artykuł  11

Niniejsza Umowa może być zmieniona poprzez pisemną zgodę obu Stron. Zmiany Umowy stanowią jej integralną część.