Monitor Polski

M.P.2013.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. poz. 714) ogłasza się listę programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia, stanowiącą załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

ZAŁĄCZNIK 

LISTA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2007-2013 I PRZYSŁUGUJĄCYCH W ICH RAMACH ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH ORAZ INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH DO ICH ROZPATRZENIA

I.

 Programy operacyjne krajowe

Tabela nr 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

Priorytetowa1)

Przysługujące środki

odwoławcze

Instytucja rozpatrująca

środek odwoławczy

I; IIProtestInstytucja Wdrażająca (IW)

- od oceny formalnej

i merytorycznej I stopnia

Instytucja Pośrednicząca (IP)

- od oceny merytorycznej

II stopnia

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
IV; V;

IX:

Działania 1-3;

X:

Działanie 2;

XII; XIII

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
VI-VIIIProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)
IX:

Działania 4-6;

X:

Działanie 3

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
XIProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)

- od oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca (IZ)

- od oceny merytorycznej

I i II stopnia

______

1) Oś Priorytetowa III oraz Oś Priorytetowa X Działanie 1 - projekty indywidualne.

Tabela nr 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś Priorytetowa2)Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VI;

VIII

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)

______

2) Oś Priorytetowa VII oraz Oś Priorytetowa IX - projekty indywidualne i systemowe.

Tabela nr 3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Program Operacyjny

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś PriorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

Oś Priorytetowa3) 4)Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I:

Działanie 1.3:

Poddziałanie

1.3.1

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)
I:

Działanie 1.5

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
II:

Działanie 2.1:

Poddziałanie

2.1.1 i 2.1.2,

Działanie 2.3:

Poddziałanie

2.3.4

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)
III:

Działanie 3.3: Poddziałanie

3.3.2 i 3.3.4,

Działanie 3.4:

Poddziałanie

3.4.3,

Działanie 3.5

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)
IV:

Działanie 4.1: Poddziałanie

4.1.1 i 4.1.2,

Działanie 4.2, Działanie 4.3

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
V:

Działanie 5.2:

Poddziałanie

5.2.1 i 5.2.3

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
V:

Działanie 5.4:

Poddziałanie

5.4.2,

Działanie 5.5:

Poddziałanie

5.5.2

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
VI:

Działanie 6.1:

Poddziałanie

6.1.1 i 6.1.2

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)5)

Instytucja Wdrażająca (IW)6)

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Pośrednicząca (IP)7)

VI:

Działanie 6.2

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)8)

Instytucja Wdrażająca (IW)9)

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Pośrednicząca (IP)10)

VII:

Działanie 7.2: Poddziałanie

7.2.1 i 7.2.2,

Działanie 7.4

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)11)

Instytucja Wdrażająca (IW)12)

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Pośrednicząca (IP)13)

VIII:

Działanie 8.1:

Poddziałania

8.1.1-8.1.3

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)14)

Instytucja Wdrażająca (IW)15)

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Pośrednicząca (IP)16)

VIII:

Działanie 8.2:

Poddziałanie

8.2.1

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)17)

Instytucja Wdrażająca (IW)18)

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Pośrednicząca (IP)19)

IX:

Działanie 9.1:

Poddziałanie

9.1.1 i 9.1.2,

Działanie 9.2,

Działanie 9.4,

Działanie 9.5

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)20)

Instytucja Wdrażająca (IW)21)

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Pośrednicząca (IP)22)

IX:

Działanie 9.6:

Poddziałania

9.6.1-9.6.3

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)23)

Instytucja Wdrażająca (IW)24)

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP)25)

3) Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 i 1.2, Działanie 1.3: Poddziałania 1.3.3-1.3.7, Działanie 1.4,

Oś Priorytetowa II Działanie 2.1: Poddziałanie 2.1.3, Działanie 2.2: Poddziałanie 2.2.1 i 2.2.2, Działanie 2.3: Poddziałania 2.3.1-2.3.3,

Oś Priorytetowa III Działanie 3.1: Poddziałania 3.1.1 i 3.1.2; Działanie 3.2; Działanie 3.3: Poddziałanie 3.3.1 i 3. 3. 3; Działanie 3.4: Poddziałanie 3.4.1 i 3.4.2,

Oś Priorytetowa IV Działanie 4.1: Poddziałanie 4.1.3,

Oś Priorytetowa V Działanie 5.1: Poddziałania 5.1.1-5.1.3; Działanie 5.2: Poddziałanie 5.2.2; Działanie 5.3; Działanie 5.4: Poddziałanie 5.4.1; Działanie 5.5: Poddziałanie 5.5.1,

Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1: Poddziałanie 6.1.3,

Oś Priorytetowa VII Działanie 7.1: Poddziałania 7.1.1-7.1.3,

Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1: Poddziałanie 8.1.4, Działanie 8.2: Poddziałanie 8.2.2,

Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1: Poddziałanie 9.1.3

- projekty systemowe.

4) Oś Priorytetowa I Działanie 1.3: Podziałanie 1.3.2, Oś Priorytetowa VI Działanie 6.3, Oś Priorytetowa VII Działanie 7.3, Oś Priorytetowa IX Działanie 9.3 - realizacja zakończona do dnia 31 grudnia 2011 r.

5) Województwa: podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

6) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

7) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

8) Województwa: podkarpackie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

9) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

10) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

11) Województwa: lubuskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

12) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie.

13) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, warmińsko-mazurskie.

14) Województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

15) Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

16) Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

17) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

18) Województwa: małopolskie, mazowieckie.

19) Województwa: małopolskie, mazowieckie.

20) Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

21) Województwa: małopolskie, mazowieckie, opolskie.

22) Województwa: małopolskie, mazowieckie, opolskie.

23) Województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

24) Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie.

25) Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie.

II.

 Programy operacyjne regionalne

Tabela nr 5. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Regionalny

Program Operacyjny

dla

Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-IXProtest26)Instytucja Zarządzająca (IZ)

______

26) Nazwa środka odwoławczego stosowana przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. poz. 714): "odwołanie".

Tabela nr 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtest27)Instytucja Zarządzająca (IZ)

______

27) Nazwa środka odwoławczego stosowana przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: "wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy".

Tabela nr 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I; IIProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
III-VIIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 8. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Lubuski Regionalny

Program Operacyjny

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Łódzkiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 10. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Małopolski Regionalny

Program Operacyjny

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Wdrażająca (IW)

Tabela nr 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Opolskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Podlaskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 15. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny dla

Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I:

etap oceny formalnej,

wykonalności oraz strategicznej

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
I:

etap wyboru wniosków o dofinansowanie

ProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)
II-IXProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-XProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 18. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I

(z wyłączeniem Działania 1.1

Poddziałania

1.1.5-1.1.9);

II-V; VII; VIII

ProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)
I:

Działanie 1.1:

Poddziałania

1.1.5-1.1.9

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
VIProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)

Tabela nr 19. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Wielkopolski Regionalny

Program Operacyjny

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)