Monitor Polski

M.P.2014.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia 2

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. poz. 714) ogłasza się, co następuje:
1) w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w Osiach Priorytetowych VI-VIII instytucją rozpatrującą odwołanie jest Instytucja Zarządzająca;
2) lista programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia, uwzględniająca zmianę, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

LISTA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2007–2013 I PRZYSŁUGUJĄCYCH W ICH RAMACH ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH ORAZ INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH DO ICH ROZPATRZENIA

I.

 Programy operacyjne krajowe

Tabela nr 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program

Operacyjny

Infrastruktura

i Środowisko

Oś priorytetowa 3 Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I; IIProtestInstytucja Wdrażająca (IW) -

od oceny formalnej

i merytorycznej I stopnia

Instytucja Pośrednicząca (IP) -

od oceny merytorycznej

II stopnia

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
IV; V;

IX;

Działania 1-3;

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
X:

Działanie 2;

XII; XIII

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
VI-VIIIProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
IX:

Działania 4-6;

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
X:

Działanie 3

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
XIProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP) -

od oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca (IZ) -

od oceny merytorycznej

I i II stopnia

Tabela nr 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program

Operacyjny

Innowacyjna

Gospodarka,

2007-2013

Oś priorytetowa 4 Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VI;

VIII

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)

Tabela nr 3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Program

Operacyjny

Rozwój

Polski

Wschodniej

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program

Operacyjny

Kapitał

Ludzki

Oś priorytetowa 5 , 6 Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I:

Działanie 1.3: Poddziałanie 1.3.1

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)
I:

Działanie 1.5

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
II:

Działanie 2.1: Poddziałania

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
2.1.1 i 2.1.2, Działanie 2.3: Poddziałanie 2.3.4OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)
III:

Działanie 3.3: Poddziałania

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
3.3.2 i 3.3.4, Działanie 3.4: Poddziałanie 3.4.3, Działanie 3.5OdwołanieInstytucja Pośrednicząca (IP)
IV:

Działanie 4.1:

Poddziałania

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
4.1.1 i 4.1.2,

Działanie 4.2,

Działanie 4.3

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
V:

Działanie 5.2:

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)
Poddziałania

5.2.1 i 5.2.3

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
V:

Działanie 5.4:

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
Poddziałanie 5.4.2, Działanie 5.5: Poddziałanie 5.5.2OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
VI:

Działanie 6.1:

Poddziałania

6.1.1 i 6.1.2

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP) 7
Instytucja Wdrażająca (IW) 8
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja Pośrednicząca (IP) 9
VI:

Działanie 6.2

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP) 10
Instytucja Wdrażająca (IW) 11
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja Pośrednicząca (IP) 12
VII:

Działanie 7.2:

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP) 13
Instytucja Wdrażająca (IW) 14
Poddziałania

7.2.1 i 7.2.2,

Działanie 7.4

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja Pośrednicząca (IP) 15
VIII:

Działanie 8.1:

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP) 16
Instytucja Wdrażająca (IW) 17
Poddziałania

8.1.1-8.1.3

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja Pośrednicząca (IP) 18
VIII:

Działanie 8.2:

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP) 19
Instytucja Wdrażająca (IW) 20
Poddziałanie 8.2.1OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja Pośrednicząca (IP) 21
IX:

Działanie 9.1:

Poddziałania

9.1.1 i 9.1.2,

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP) 22

Instytucja Wdrażająca (IW) 23

Działanie 9.2,

Działanie 9.4,

Działanie 9.5

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP) 24
IX:

Działanie 9.6:

ProtestInstytucja Pośrednicząca (IP) 25

Instytucja Wdrażająca (IW) 26

Poddziałania

9.6.1-9.6.3

OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP) 27

II.

 Programy operacyjne regionalne

Tabela nr 5. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Regionalny

Program

Operacyjny

dla

Województwa

Dolnośląskiego

na lata

2007-2013

priorytetowa

Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-IXProtest 28 Instytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtest 29 Instytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Lubelskiego

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I; IIProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
III-VIIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 8. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Lubuski

Regionalny

Program

Operacyjny

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa

Łódzkiego

na lata 2007-2013

priorytetowa

Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 10. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Małopolski

Regionalny

Program

Operacyjny

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Mazowieckiego

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Wdrażająca (IW)

Tabela nr 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Opolskiego

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Podlaskiego

na lata 2007-2013

priorytetowa

Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 15. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

dla

Województwa

Pomorskiego

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I: etap oceny formalnej,

wykonalności oraz strategicznej

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
OdwołanieInstytucja Zarządzająca (IZ)
I:

etap wyboru wniosków o dofinansowanie

ProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)
II-IXProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Śląskiego

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-XProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa Świętokrzyskiego

na lata

2007-2013

Oś priorytetowaPrzysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 18. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Regionalny

Program

Operacyjny

Warmia

i Mazury

na lata

2007-2013

Oś

Priorytetowa

Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I

(z wyłączeniem działania 1.1 poddziałań

1.1.5-1.1.9);

II-V; VII; VIII

ProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)
I:

Działanie 1.1:

Poddziałania

1.1.5-1.1.9

ProtestInstytucja Wdrażająca (IW)
VIProtestInstytucja Pośrednicząca (IP)

Tabela nr 19. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Wielkopolski

Regionalny

Program

Operacyjny

na lata

2007-2013

priorytetowa

Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr 20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny

Program Operacyjny

Województwa Zachodniopomorskiego

na lata

2007-2013

priorytetowa

Przysługujące środki odwoławczeInstytucja rozpatrująca środek odwoławczy
I-VIIIProtestInstytucja Zarządzająca (IZ)
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
2 Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia (M.P. poz. 576).
3 Oś priorytetowa III oraz oś priorytetowa X działanie 1 - projekty indywidualne.
4 Oś priorytetowa VII oraz oś priorytetowa IX - projekty indywidualne i systemowe.
5 Oś priorytetowa Idziałanie 1.1 i 1.2, działanie 1.3: poddziałania 1.3.3-1.3.7, działanie 1.4,

Oś priorytetowa II działanie 2.1: poddziałanie 2.1.3, działanie 2.2: poddziałanie 2.2.1 i 2.2.2,działanie 2.3: poddziałania 2.3.1-2.3.3, Oś priorytetowa III działanie 3.1: poddziałanie 3.1.1 i 3.1.2; działanie 3.2; działanie 3.3: poddziałanie 3.3.1 i 3.3.3; działanie 3.4: poddziałanie 3.4.1 i 3.4.2,

Oś priorytetowa IV działanie 4.1: poddziałanie 4.1.3,

Oś priorytetowa V działanie 5.1: poddziałania 5.1.1-5.1.3; działanie 5.2: poddziałanie 5.2.2; działanie 5.3; działanie 5.4: poddziałanie 5.4.1; działanie 5.5: poddziałanie 5.5.1,

Oś priorytetowa VI działanie 6.1: poddziałanie 6.1.3,

Oś priorytetowa VII działanie 7.1: poddziałania 7.1.1-7.1.3,

Oś priorytetowa VIII działanie 8.1: poddziałanie 8.1.4, działanie 8.2: poddziałanie 8.2.2,

Oś priorytetowa IX działanie 9.1: poddziałanie 9.1.3 - projekty systemowe.

6 Oś priorytetowa I działanie 1.3: poddziałanie 1.3.2, oś priorytetowa VI działanie 6.3, oś priorytetowa VIIdziałanie 7.3, oś priorytetowa IX działanie 9.3 - realizacja zakończona do dnia 31 grudnia 2011 r.
7 Województwa: podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
8 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
9 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
10 Województwa: podkarpackie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
11 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie,lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
12 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
13 Województwa: lubuskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie. warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
14 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie.
15 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, warmińsko-mazurskie.
16 Województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
17 Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
18 Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
19 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
20 Województwa: małopolskie, mazowieckie.
21 Województwa: małopolskie, mazowieckie.
22 Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
23 Województwa: małopolskie, mazowieckie, opolskie.
24 Województwa: małopolskie, mazowieckie, opolskie.
25 Województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
26 Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie.
27 Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie.
28 Nazwa środka odwoławczego stosowana przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwój u (Dz. U. poz. 714): "odwołanie".
29 Nazwa środka odwoławczego stosowana przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: "wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy".