Monitor Polski

M.P.1956.51.578

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 1956 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 1956 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Racjonalizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 625) następujące osoby zostały wyróżnione w 1955-1956 r. odznaką i dyplomem
"ZASŁUŻONEGO RACJONALIZATORA PRODUKCjI"

przez Ministra Łączności:

Grupiński Jan, Gryglas Bolesław, Nocuń Roman, Stróżyk Jan, Stróżyński Adolf;

przez Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego:

Jakman Bolesław, Tarkowski Czesław.