§ 8. - Limitowania mocy i energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.92.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1957 r.
§  8.
W stosunku do winnych przekroczenia przydzielonych limitów oraz naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia Państwowa Inspekcja Energetyczna stosować będzie sankcje przewidziane w dekrecie z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26).