§ 6. - Limitowania mocy i energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.92.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1957 r.
§  6.
Odbiorcy, dla których ustalone zostały limity mocy lub energii, obowiązani są do składania ZZE miesięcznego sprawozdania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. Odbiorcy o przyznanym limicie mocy powyżej 100 kW zaliczają do sprawozdania z miesięcy marca, lipca, września i grudnia wykres obciążenia dobowego w odstępach cogodzinnych z trzeciej środy tych miesięcy.