Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

Monitor Polski

M.P.2020.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 2020 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 lutego 2020 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 327 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 29 904 930 osób.