Monitor Polski

M.P.2020.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

KOMUNIKAT
SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYC H
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2020 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 171,41 zł.