Monitor Polski

M.P.2018.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 168,71 zł.