Kwota emerytury podstawowej.

Monitor Polski

M.P.2019.198

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie kwoty emerytury podstawowej

Na podstawie art. 48a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303 ogłasza się, że kwota emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938,97 zł.