Monitor Polski

M.P.2018.195

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty emerytury podstawowej

Na podstawie art. 48a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336) ogłasza się, że kwota emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zł.