Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

Monitor Polski

M.P.2004.10.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 21 lutego 2004 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2004 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 143,53 zł.