Monitor Polski

M.P.2016.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 208,67 zł.