Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

Monitor Polski

M.P.2014.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2014 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 206,76 zł.