Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1970.33.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1970 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 października 1970 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się kurs dolara kanadyjskiego:
Kurs podstawowy - dewizy
Kupno złSprzedaż złŚredni kurs zł
Kanada - 1 dolar3,923,943,93
Powyższy kurs obowiązuje od dnia 5 października 1970 r. Jednocześnie traci moc kurs podstawowy - dewizy dolara kanadyjskiego podany w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 32, poz. 260).