Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1970.26.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 1970 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się kurs funta tureckiego:
Kupno złSprzedaż złŚredni kurs zł
kurs podstawowy– dewizy
100 funtów tureckich26,6126,7326,67
kursspecjalny– dewizy
100 funtów tureckich
kurs specjalny– pieniądze
100 funtów tureckich101,30102,30101,80
Powyższy kurs obowiązuje od dnia 11 sierpnia 1970 r. Jednocześnie traci moc kurs funta tureckiego podany w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 24, poz. 200).