Monitor Polski

M.P.1967.56.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1967 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 13 października 1967 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się kurs waluty Finlandii:
kupno złsprzedaż złśredni zł
kurs podstawowy - dewizy:
Finlandia - 100 nowych marek95,0095,4895,24
kurs specjalny - dewizy:
Finlandia - 100 nowych marek570,00572,90571,45
kurs specjalny - pieniądze:
Finlandia - 100 nowych marek567,10572,90570,00
Powyższy kurs obowiązuje od dnia 13 października 1967 r. Jednocześnie traci moc kurs marki fińskiej zamieszczony w tabeli kursów nr 10/67, stanowiącej załącznik obwieszczenia Prezesa Narodowego banku Polskiego z dnia 1 października 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 54, poz. 267).