§ 2. - Krajowe normy ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.

Monitor Polski

M.P.1987.10.94

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1987 r.
§  2.
Ubytki naturalne obejmują zmniejszenie masy przechowywanych przetworów mleczarskich w wyniku wysychania.