§ 6. - Kontyngentowanie wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1963.48.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1964 r.
§  6.
1.
Tracą moc wszystkie dotychczasowe przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych w niniejszym zarządzeniu.
2.
W szczególności tracą moc:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 32 z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie kontyngentowania wody pitnej i przemysłowej oraz sporządzania bilansów operatywnych wody na terenie m. Łodzi i części województwa łódzkiego,
2)
instrukcja nr 10 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 sierpnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania operatywnych bilansów wodnych oraz zasad kontyngentowania wody wodociągowej,
3)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 249 z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia planowej gospodarki wodnej na obszarze miasta Poznania,
4)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 grudnia 1956 r. w sprawie wprowadzenia planowej gospodarki wodnej na obszarze m. Wrocławia i niektórych miast województwa wrocławskiego (Monitor Polski Nr 103, poz. 1190),
5)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim (Monitor Polski Nr 59, poz. 364),
6)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze m.st. Warszawy (Monitor Polski Nr 59, poz. 365),
7)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 14 grudnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Olsztyna (Monitor Polski Nr 99, poz. 580),
8)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 29 marca 1958 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody pitnej na obszarze miasta Szczecina (Monitor Polski Nr 31, poz. 178),
9)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 19 września 1958 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Lublina (Monitor Polski Nr 74, poz. 438),
10)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu (Monitor Polski Nr 72, poz. 308).