§ 1. - Kontyngentowanie wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1963.48.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1964 r.
§  1.
Kontyngentowanie wody dostarczanej przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych stosuje się:
1)
w m. Łodzi i w miejscowościach województwa łódzkiego zaopatrywanych w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Łódzkiego w Łodzi oraz przez zakłady wodociągowe mające połączenie z siecią tego przedsiębiorstwa;
2)
w miejscowościach położonych na terenach województwa katowickiego i województwa krakowskiego, które są zaopatrywane w wodę przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach oraz przez zakłady wodociągowe mające połączenie z siecią tego przedsiębiorstwa, jak również przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej;
3) 1
w m. Lublinie;
4) 2
w m. Olsztynie;
5) 3
w m. Poznaniu;
6) 4
w m. Szczecinie;
7) 5
w m.st. Warszawie;
8) 6
w m. Wrocławiu i w następujących miejscowościach województwa wrocławskiego: Bielawie, Bolesławcu, Dzierżoniowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Świebodzicach, Świdnicy i Wałbrzychu.
1 § 1 pkt 3 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
2 § 1 pkt 4 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
3 § 1 pkt 5 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
4 § 1 pkt 6 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
5 § 1 pkt 7 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
6 § 1 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.