Art. 20. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  20

STOSOWANIE POROZUMIEŃ WIELOSTRONNYCH

1. 
Postanowienia niniejszej Umowy będą podporządkowane postanowieniom Konwencji.
2. 
Jeżeli porozumienie wielostronne, przyjęte przez obie Umawiające się Strony, dotyczące jakiejkolwiek sprawy regulowanej niniejszą Umową wejdzie w życie, odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy będą dostosowane do postanowień tego porozumienia wielostronnego.