§ 2. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  2. 
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu Koordynacyjnego inne osoby, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmiotem tych prac.