§ 1. - Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.

Monitor Polski

M.P.1978.15.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1978 r.
§  1. 
Wprowadza się jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zwany dalej "zasiłkiem".