Art. 12. - Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.
Artykuł  12

Stosunek do innych umów międzynarodowych

Niniejsza umowa nie narusza praw i obowiązków każdej z Umawiających się Stron wynikających z wiążących je umów międzynarodowych.