Art. 3. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  3

Przewozy pasażerów

1)
Przewóz pasażerów zgodny z następującymi warunkami będzie zwolniony od obowiązku uzyskania zezwoleń:
a)
przewóz określonych osób określonym pojazdem na całej trasie, której punkty początkowy i końcowy są położone na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie zarejestrowany jest pojazd, bez pozostawiania lub zabierania podróżnych na trasie przejazdu albo na przystankach poza wymienionym krajem (przewóz charterowy),

albo

b)
przewóz grupy ludzi z punktu w kraju, gdzie pojazd został zarejestrowany, do punktu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem że pojazd opuszcza terytorium tej drugiej z Umawiających się Stron bez pasażerów, albo
c)
przejazd tranzytem przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, z wyjątkiem powtarzających się jazd o charakterze regularnym, które odbywają się w okresie krótszym niż szesnaście dni. W przypadku tranzytu bez pasażerów przewoźnik powinien udowodnić, że pojazd przejedzie w stanie próżnym i bez pasażerów przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2)
Z wyjątkiem przewozów określonych w pierwszym ustępie niniejszego artykułu, na inne rodzaje przewozu wymaga się uzyskania zezwoleń zgodnie z prawem wewnętrznym i przepisami Umawiających się Stron.