Art. 13. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  13

Płatności

Wszystkie płatności wynikające ze stosowania niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi umowami płatniczymi między obydwoma Umawiającymi się Stronami.