Art. 11. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  11

Sposób wykonywania umowy

Właściwe władze Umawiających się Stron uzgodnią sposób wykonywania niniejszej umowy w formie protokołu, który będzie ustalony w tym samym czasie co ta umowa.