Art. 10. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  10

Właściwe władze

Umawiające się Strony podadzą sobie wzajemnie do wiadomości, które władze są odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy.

Wymienione władze będą porozumiewać się ze sobą bezpośrednio.