§ 9. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  9.
Ministerstwa i inne jednostki organizacyjne rozdzielające artykuły bilansowane powinny w ramach rocznych przydziałów zapewnić w pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeb inwestorów i przedsiębiorstw budowlano-montażowych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji priorytetowych.