§ 18. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.