§ 17. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  17.
Traci moc uchwała nr 290 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad projektowania, planowania, finansowania i realizacji inwestycji priorytetowych, zmieniona uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie zmian w zakresie inwestycji centralnych priorytetowych oraz uchwałą nr 252 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. zmieniającą uchwałę nr 290 z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad projektowania, planowania, finansowania i realizacji inwestycji priorytetowych.