§ 10. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  10.
1.
Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia potrzebne dla inwestycji priorytetowych zapewnią w pierwszej kolejności realizację umów o dostawę maszyn i urządzeń dla tych inwestycji.
2.
Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia stanowiące podstawowe wyposażenie technologiczne inwestycji priorytetowych powinni w pierwszej kolejności wyznaczyć organizacje lub przedsiębiorstwa do sprawowania funkcji generalnego dostawcy.
3.
Zapotrzebowania i zamówienia na maszyny i urządzenia dla inwestycji priorytetowych powinny być przyjmowane sukcesywnie według zasady tzw. otwartego portfela zleceń, z tym jednak że zamówienia powinny być składane z takim wyprzedzeniem, które ze względów technologicznych i kooperacyjnych jest niezbędne do ich wykonania.