Monitor Polski

M.P.2017.632

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 10 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-10 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 2 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 3 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 4 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 5 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 6 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik nr 7 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 8 Wolność (EwP 343)

Załącznik nr 9 Partia Razem (EwP 353)

Załącznik nr 10 Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Informacja finansowa

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJA FINANSOWA

O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z TEJ SUBWENCJI WYDATKACH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  8

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  9

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

ZAŁĄCZNIK Nr  10

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach