§ 9. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  9. 2
Eksploatacja spawarek powinna odbywać się w warunkach uniemożliwiających przepływ prądu spawania w przewodach zerowych i ochronnych obwodów elektrycznych zasilających spawarki lub inne urządzenia w miejscu zainstalowania spawarek.
2 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 września 1973 r. (M.P.73.43.258) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 1973 r.