§ 10. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  10.
Przed załączeniem pod napięcie na nowym stanowisku pracy spawarki lub zgrzewarki ruchomej należy sprawdzić poprawność podłączenia do sieci zasilającej oraz właściwe wykonanie ochrony przeciwporażeniowej.