§ 9. - Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.
§  9.
Ocenę wyniku egzaminu pisemnego i ustnego określa się łącznie stopniami: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
2.
W razie niedopuszczenia do egzaminu ustnego, niedostatecznego wyniku egzaminu lub wykluczenia od egzaminu z powodu korzystania przez składającego egzamin z niedozwolonej pomocy, Komisja Egzaminacyjna oznacza termin powtórnego ostatecznego egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż trzy miesiące i dłuższy niż jeden rok.