§ 5. - Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.
§  5.
Egzamin jest pisemny i ustny. Egzamin ustny odbywa się najpóźniej w ciągu trzech dni po egzaminie pisemnym.