§ 3. - Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.
§  3.
Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego składa się przed Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.