§ 1. - Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.
§  1.
Do egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego może być dopuszczona osoba, która odpowiada wymaganiom określonym w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 31, poz. 139).