§ 12. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  12.
Plany finansowe funduszu oddziałów ZUS na lata 1965 i 1966 oraz podstawowe założenia na rok 1967 sporządzi ZUS.