§ 11. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  11.
ZUS i oddziały ZUS prowadzą rachunkowość oraz sporządzają sprawozdania zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.