Art. 3. - Chiny-Polska. Umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym. Warszawa.2016.06.20.

Monitor Polski

M.P.2017.238

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2016 r.
Artykuł  3
1. 
Świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Chińskiej Republice Ludowej.
2. 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (gaozhong) wydane w Chińskiej Republice Ludowej, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Rzeczypospolitej Polskiej.