Art. 5. - Chiny-Polska. Umowa o współpracy finansowej. Warszawa.2000.09.29.

Monitor Polski

M.P.2002.6.103

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
Artykuł  5 5

Spłata każdorazowego wykorzystania kredytu będzie następowała w 36 równych, półrocznych, kolejnych ratach płatnych w gotówce, w dolarach USA, w dniu 15 maja i 15 listopada danego roku, po upływie 2 letniego okresu karencji od daty wykorzystania kredytu.

5 Art. 5:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 22 października 2001 r. (M.P.02.6.105) zmieniające nin. umowę z dniem 22 października 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 porozumienia z dnia 17 lipca 2009 r. (M.P.10.63.819) zmieniającego nin. umowę z dniem 17 lipca 2009 r.