Art. 10. - Chiny-Polska. Umowa o współpracy finansowej. Warszawa.2000.09.29.

Monitor Polski

M.P.2002.6.103

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
Artykuł  10 7

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

7 Art. 10 zmieniony przez porozumienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. (M.P.08.6.70) zmieniające nin. umowę z dniem 11 kwietnia 2007 r.