Art. 1. - Chiny-Polska. Umowa o współpracy finansowej. Warszawa.2000.09.29.

Monitor Polski

M.P.2002.6.103

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
Artykuł  1 1
1.
  2  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej kredytu w wysokości USD 285.000.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dolarów USA) na sfinansowanie w Chinach inwestycji z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświaty, infrastruktury, komunikacji, górnictwa, przemysłu energetycznego, rolnictwa, przetwórstwa spożywczego, materiałów budowlanych oraz innych dziedzin uzgodnionych przez rządy obu stron i odpowiadających ustaleniom Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (OECD). Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100% wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Chińskiej Republiki Ludowej maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Polsce, jak również usług, włączając technologie.
2.
  3  Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2013r. i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.
1 Art. 1 zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2003 r. (M.P.03.45.681) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2003 r.
2 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez porozumienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. (M.P.08.6.70) zmieniające nin. umowę z dniem 11 kwietnia 2007 r.
3 Art. 1 ust. 2:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2005 r. (M.P.06.13.169) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2007 r. (M.P.07.93.1016) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 porozumienia z dnia 17 lipca 2009 r. (M.P.10.63.819) zmieniającego nin. umowę z dniem 17 lipca 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 porozumienia z dnia 12 stycznia 2011 r. (M.P.11.81.816) zmieniającej nin. umowę z dniem 12 stycznia 2011 r.