Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  8. Wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia cenniki wyłożone zostaną w referatach (wydziałach) przemysłu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych do wglądu osób zainteresowanych.