Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  5.
1. Ceny za usługi typowe, podane w cennikach, jak również ceny obliczone stosownie do § 4 stanowią ceny za usługę wykonaną w siedzibie zakładu usługowego.
2. W przypadku świadczenia usługi poza zakładem cenę za usługę zwiększa się o efektywny koszt przejazdu i wynagrodzenia za czas stracony na drogę pracownika zakładu, delegowanego w celu wykonania usługi.